Ljubljana, 16. julij 2018

TGZ se predstavi

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

ID: SI 62178954

Mat: 3988384000

TRR: SI56 0310 0100 2578 617

Zakaj postati član TGZS:

 

 • TGZS je ugledno in največjo panožno združenje s 110- letno tradicijo, ki ji je država zaupala številna javna pooblastila, kot so: podeljevanje licenc za turistične agencije in organizatorje potovanj, izvajanje državnih izpitov za turistične vodnike, upravljanje s sistemom e-kategorizacije nastanitvenih obratov, vzpostavitev sistema nadzora kakovosti nad kategorizacijo nastanitev in njihove ocenjevanje itd.
   
   
 • TGZS zastopa interesov članstva-gospodarskih družb in podjetnikov pred državnimi organi, kar konkretno pomeni dajanje pobud ob pripravi in uveljavljanju za turizem in gostinstvo pomembnih odločitev, dokumentov in predpisov.
   
   
 • TGZS ima vzpostavljeno partnersko sodelovanje z vsemi pristojnimi organi in ustanovami na vseh nivojih, doma in v mednarodnem okolju.
   
 • Člani TGZS imajo možnost sooblikovanja stališč za ukrepanje na področju zakonodaje in pri vladnih inštitucijah s ciljem razvoja dejavnosti.
   
 • Člani TGZS imajo možnost sodelovanja v odborih in sekcijah zbornice in s tem tudi dragoceno možnost izmenjave mnenj in stališč s kolegami iz panoge.
   
 • TGZS vodi socialni dialog s sindikati v panogi gostinstva in turizma (pogajanja) in sklepa KP GiT.
   
 • Člani TGZS plačajo nižje participacije za udeležbe na strokovnih seminarjih, konferencah, delavnicah in predavanjih, ki  jih organizira TGZS.
   
 • TGZS organizira ustrezna strokovna izobraževanja z namenom dviga nivoja znanja, prenosa dobrih praks in posledično dviga nivoja storitev na trgu.
   
 • TGZS promovira deficitarne gostinske poklice.
   
 • Člani TGZS imajo možnost brezplačnega svetovanja (strokovnega in pravnega). 
   
 • Redno informiranje članov o vseh pomembnih panožnih informacij,  pojasnil o predpisih in nasvetov.
   
 • TGZS je nosilka številnih razvojnih projektov, kot je npr. SRIPT-Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo trajnostnega turizma, v katere se lahko vključite. 
   

 

© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona