Informacije za turistične agencije

O Licenci za turistične agencije

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/2018), ki je začel veljati 15.3.2018, je nadomestil dosedanji Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Nov zakon v V. poglavju opredeljuje področje Pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov. V 28. členu določa, da se pridobi pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja ali prodaje turističnih  aranžmajev na podlagi licence. Licenco podeljuje na podlagi izpolnjevanja pogojev Turistično gostinska zbornica Slovenije. Turistične agencije morajo licenco pridobiti pred začetkom poslovanja.

Navodilo za pridobitev licence za organiziranje in prodajo turističnih paketov

Po Zakonu s spodbujanju razvoja turizma, Uradni list RS št. 13/2018 in Pravilniku o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov, Uradni list RS št. 39/2018, je treba za pridobitev licence predložiti naslednje dokumente:

 1. 1. OBRAZEC VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE ZA OPRAVLJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI

  Izpolnjeni obrazec Vloga za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti je treba žigosati in podpisati. Če podjetje pri poslovanju ne uporablja žiga, se pripiše izjava, da podjetje ne uporablja žiga. Vpiše se predlagatelja, poslovni sedež družbe in sedež turistične poslovalnice. Če organizator potovanja prodaja potovalne pakete izključno preko spletne strani je treba izpolniti obrazec Izjava o prodaji potovalnih paketov izključno preko spletne strani. Za prodajo v poslovalnici in za prodajo preko spletnih strani je treba pridobiti licenco za prodajo.

 2. 2. ZA REGISTRACIJO DEJAVNOSTI

  Izpis iz poslovnega registra Slovenije v katerega je vpisan direktor ali zakoniti zastopnik. Iz izpisa mora biti razvidna registracija dejavnosti po SKD. Za organiziranje turističnih aranžmajev je obvezna registracija dejavnosti 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj, za prodajo 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij, priporočamo tudi registracijo 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

 3. 3. ZA POSLOVNI PROSTOR

  • dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (kupoprodajna ali najemna pogodba, zemljiškoknjižni izpisek, sodna odločba oziroma sklep ipd.). H kupoprodajni, najemni ali podjemni pogodbi je treba priložiti tudi uporabno dovoljenje z upravne enote ali občine, iz katerega je razvidno, da se v prostoru lahko opravlja poslovna dejavnost ali pa zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da gre za poslovni prostor in ne stanovanjski objekt.

 4. 4. ZAVAROVANJA

  • Dokazila, ki jih je treba predložiti:
   • Garantno pismo za nesolventnost, za zavarovanje plačila stroškov vrnitve oseb na turističnem potovanju v kraj njihovega prebivališča, za zavarovalno vsoto 41.730,00 €.

 5. 5. DOKAZILO O PLAČILU

  •  Dokazila, ki jih je treba predložiti:
   • Na primer kopija plačilnega naloga. Po objavljenem ceniku je treba plačati vodenje upravnega postopka, odločbo o podelitvi licence in certifikata v višini 206,00 € in letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc v višini 59,50 €.
   • Pridobitev licence za organiziranje turističnih paketov je 206,00 € in letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc 59,50 €, skupaj za plačilo 265,50 €.
   • Pridobitev licence za prodajo turističnih paketov je 206,00 € in letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc 59,50 €, skupaj za plačilo 265,50 €.
   • Pridobitev obeh licenc, za organiziranje in za prodajo turističnih paketov je 412,00 € in letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc 59,50 €, skupaj za plačilo 471,50 €.

   Znesek se nakaže na račun Turistično gostinske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, pri banki SKB d.d.: SI56 03100-1002578617; SWIFT SKBASI2X; sklic 2070–2.

Vlogo z vsemi prilogami se pošlje na Turistično gostinsko zbornico pri GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom Licence za turistične agencije.

Cenik za pridobitev licenc za organiziranje in za prodajo turističnih paketov

 1. CENIK

   

     Cena v EUR

   

   

  Odločba o podelitvi licence in certifikata za organiziranje turističnih paketov

   

  206,00 €

   

  Odločba o podelitvi licence in certifikata za prodajo turističnih paketov

   

  206,00 €

   

  Kopija licence  

   

   28,00 €

   

  Letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc

   

   59,50 €

  DDV se ne obračunava v skladu s 5. odstavkom 5. člena in 5. odstavkom 42. člena Zakona o DDV, Uradni list št. 13/2011, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 83/2012, 86/2014, 90/2015. Gre za javne naloge, ki jih izvaja Turistično gostinska zbornica kot nosilec javnega pooblastila v imenu države, zato se za tovrstne storitve ne plača DDV.

  Cenik je v veljavi od 01.07.2016, na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o podelitvi javnega pooblastila Turistično gostinski zbornici Slovenije, št. odločbe  322-28/2015/7 z dne 27.05.2016, Uradni list RS št. 41/2016 in Pogodbe o izvajanju javnega pooblastila št. 322-28/2015.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com