O nas

SITE-ICON

O TGZS

TGZS združuje, povezuje in zastopa 275 članov – podjetij in podjetnikov dejavnosti turizma in gostinstva v odnosu do državnih organov in evropskih panožnih združenj že 110 let. Poslanstvo TGZS je oblikovanje stališč in politik do socialnih partnerjev, pospeševanje razvoja dejavnosti ter pretok znanja, idej ter prenos dobrih praks iz nacionalnega in tudi čezmejnega okolja. Zagotavljamo strokovno pomoč v obliki svetovanja, izobraževanja, informiranja in usposabljanja.

Javna pooblastila, ki jih izvaja TZGS:

 • Podeljevanje licenc za turistične agencije in vodenje registra izdanih licenc.
 • Opravljanje državnih izpitov za turistične vodnike in vodenje registra vodnikov, izdajanje vodniških izkaznic.
 • Kategorizacija nastanitvenih obratov.

Mednarodno sodelovanje

HOTREC

Evropsko združenje hotelov, sistem kategorizacije HOTELSTRAS

EFCO

Evropsko združenje nacionalnih kamp organizacij

ECTAA

Evropsko združenje nacionalnih združenj turističnih agencij

SISTEM IMI

(Internal Market Information System) za izmenjavo informacij o podjetjih in podjetnikih.

DELOVNA TELESA TGZS IN NJIHOVA VLOGA

Organi upravljanja TGZS so:

 • skupščina
 • upravni odbor
 • predsednik/ca
 • predsedstvo
 • nadzorni odbor
 • direktor/ica

SKUPŠČINA TGZS

Je najvišji organ upravljanja zbornice, ki ga sestavljajo vsi člani TGZS. Sprejema statut, letni program dela s finančnim načrtom, poročilo o delu in pripravlja strokovna gradiva za obravnavo na sejah. Vsako leto se organizira vsaj ena seja skupščine TGZS. V letu 2018 načrtujemo dve seji Skupščine.

UPRAVNI ODBOR TGZS

Je organ upravljanja zbornice, ki kvartalno pripravlja in sprejema predloge gradiv in sklepov za seje skupščine. Izvaja program dela, finančni načrt in druge sklepe skupščine ter o tem poroča nadzornemu odboru. Obravnava, daje pobude in sprejema stališča za sprejem zakonov ter drugih predpisov in aktov s področja gospodarskega sistema ter ekonomske politike. V letu 2018 načrtujemo 5 sej UO in 3-5 dopisnih sej UO TGZS.

Člani UO TGZS:

dr. Aleš Semeja, Adria d.o.o.
Milan Brecl, BooM d.o.o.
mag. Andrej Šprajc, Castanea d.o.o.
Milan Sajovic, Hit Alpinea d.o.o.
Tomaž Repinc, HIT d.d.
Boštjan Skok, HIT d.d.
Martin Šabec, predstavnik Hit Larix d.d. / HIT d.d.
Gregor Jamnik, Hotel Slon d.d.
Rajko Rešek, Hoteli Bernardin d.d
Alen Miloševič, Hoteli Bernardin d.d
Andrej Laznik, Istrabenz Turizem d.d.
Darija Pavlič, Istrabenz Turizem d.d.
Andreja Medved, Kompas d.d.
Lidija Koren, Koren Lidija s.p. Kamp Koren
Tomaž Lahajner, Laguna Mestna plaža d.o.o.
Aleksander Mladovan, Park Lijak Aleksander Mladovan s.p.
Marjan Batagelj, Postojnska jama d.d.
Renata Balažic, Sava turizem d.d.
Andrej Prebil, predstavnik Sava turizem d.d. / DUTB
Mojca Krašovec, Sava Turizem d.d.
Igor Magdič, Sava Turizem d.d.
Filip Tobias, Sonček d.o.o.
Rok Capl, Terme Čatež d.d.
Anton Supančič, Terme Čatež d.d.
brez določenega predstavnika, Terme Maribor d.d.
Vasja Čretnik, Terme Olimia d.d.
Ivan Hribar, Terme Snovik d.o.o.
Klavdija Perger, TGZS
mag. Jerneja Kamnikar, Vivo d.o.o.
Jernej Osterman, Hotel Management d.o.o.

PREDSEDSTVO TGZS

Predsedstvo je organ upravljanja, ki pripravlja mnenja in stališča do ključnih strateških vprašanj za obravnavo na sejah upravnega odbora in za obravnavo na vladi, ministrstvih in drugih visokih organih.

Člani predsedstva:

Andrej Prebil, Predsednik TGZS
Marjan Batagelj, Podpredsednik TGZS, Postojnska jama d.d.
Filip Tobias, Podpredsednik TGZS, Sonček d.o.o.
Klavdija Perger, Direktorica TGZS

NADZORNI ODBOR TGZS

Nadzorni odbor TGZ nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja TGZ in o svojem delu poroča skupščini TGZ.

Člani NO TGZS:

Andrej Rautar, Odvetniška pisarna Rauter
Žiga Gregorinčič, DUTB
dr. Domen Trobec, Istrabenz Turizem d.d.

DIREKTORICA TGZS

TGZS od 01.03.2017 vodi direktorica Klavdija Perger, dipl. ekonomistka z več kot triindvajsetletnimi izkušnjami, od tega več kot polovica celotnega obdobja na Vodstvenih delovnih mestih.

KADRI

Staš Zorzo
strokovni sodelavec

Strokovni sodelavec za delo na projektu SRIPT.

Srečko Koklič
svetovalec

Svetovalec z višjo strokovno izobrazbo. Področje dela: vodja projekta GTZ Slovenije, Združenje hotelirjev Slovenije, Odbor Hotelsko gospodinjstvo, Odbor F & F, Odbor Hotelski receptorji, vajeniški sistem izobraževanja, NPK področje gostinstva in turizma, Strokovne sekcije – društva

Milena Jagarinec
svetovalka

Svetovalka s specializacijo ekonomskih ved. Področje dela: Licence za turistične agencije, ZTAS-Združenje turističnih agencij Slovenije,g.i.z.

mag. Snežana Škerbinc
samostojna svetovalka

Samostojna svetovalka z magisterijem znanosti. Področje dela: Izpiti turistični vodniki, tečaji turistični vodniki, zakonodaja področje gostinstva in turizma, odbor kampi.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com