Tečaji za turistične vodnike

O tečaju

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE ORGANIZIRA TUDI TEČAJE ZA TURISTIČNE VODNIKE »Veščine turističnega vodenja«

 

Na Turistično gostinski zbornici Slovenije organiziramo tudi tečaje za turistične vodnike, ki vam bodo olajšali priprave na izpit in hkrati prispevali k izboljšanju veščin turističnega vodenja.

Tečaji bodo v letu 2020 potekali:

Od 15. do 19. junija 2020 na GZS v Ljubljani plus dodaten dan za izvedbo simulacije vodenja na enodnevnem izletu nekaj dni pozneje (predvidoma 24. junija 2020). Zadnji datum za prijavo oz. pošiljanje prijavnic je 8. junij 2020.

Od 14. do 18. septembra 2020 na GZS v Ljubljani plus dodaten dan za izvedbo simulacije vodenja na enodnevnem izletu nekaj dni pozneje (predvidoma 24. ali 25. septembra 2020). Zadnji datum za prijavo oz. pošiljanje prijavnic je 7. september 2020.

Sporočamo, da bo zaradi epidemije Covid-19 (omejitev števila udeležencev in omejitev prehajanja med občinami oziroma regijami) tečaj za turistične vodnike, ki naj bi potekal od 9. do 12. novembra 2020 in simulacija vodenja na enodnevnem izletu nekaj dni pozneje, prestavljen predvidoma v december 2020.

Novi termin za izvedbo tečaja bomo objavili naknadno, odvisno od poteka epidemije, omejitve gibanja in zbiranja ljudi zaradi širjenja virusa Covid-19. 

Za pravočasno prijavo in udeležbo na tečaju, ki se bo začel v ponedeljek, dne 15. junija 2020 pošljite izpolnjeno prijavnico in dokazilo o plačilu. Zadnji datum za prijavo oz. pošiljanje prijavnic je 8. junij 2020. Tečaj bo potekal od 15. do 19. junija 2020 na GZS v Ljubljani plus dodaten dan za izvedbo simulacije vodenja na enodnevnem izletu nekaj dni pozneje (predvidoma 24. junija 2020). Urnik predavanj bodo prijavljeni udeleženci prejeli po elektronski pošti naslednji dan po zaključku razpisa (ko bo znano točno število prijavljenih udeležencev in temu prilagojeno izvajanje tečaja). Predavanja niso zgolj v popoldanskih urah, običajno se začnejo že ob 9. uri zjutraj in končajo ob 17. uri. Vabljeni.

Tečaj vsebuje štirideseturno usposabljanje. Izvedbo tečaja smo zaupali 8 različnim predavateljem, strokovnjakom na svojem področju in večinoma dolgoletnim turističnim vodnikom.

Cena tečaja je 270,50 € + DDV = 330 €. V ceno je poleg teoretičnih predavanj vključena tudi praktična simulacija vodenja v avtobusu na enodnevnem izletu po Sloveniji.

Vsebina tečaja obsega devet različnih tematskih sklopov, ki so: zgodovina, umetnostna zgodovina z arheologijo, turistična geografija s kartografijo, etnologija, psihološki vidiki skupinskih vodenj, zakonodajni okvir organiziranja in izvedbe turističnih potovanj, priprave na potovanje in izvedba programa, tehnike vodenja in napotki za simulacijo praktičnega vodenja in simulacija praktičnega vodenja v avtobusu kot vaja za izpit in poznejše vodenje v praksi. Zainteresirani udeleženci se lahko prijavijo tudi samo za posamezne tematske sklope tečaja. En teoretični tematski sklop stane 65,58 € + DDV = 80 €, medtem ko udeležba na simulaciji praktičnega vodenja v avtobusu stane 147,54 € + DDV = 180 €. Tisti, ki se prijavijo samo na simulacijo vodenja, dobijo gratis tudi dva tematska sklopa: priprave na potovanje in izvedba programa ter tehnike vodenja in napotki za simulacijo praktičnega vodenja.

Dobro je vedeti, da naš namen ni, da bi vam na tečaju posredovali vseh podrobnih odgovorov na izpitna vprašanja. Le-te  boste morali še naprej sami poiskati v literaturi, saj se od turističnega vodnika pričakuje sposobnost nenehnega samostojnega učenja in samostojna uporaba virov literature (večinoma gre za gimnazijske učbenike.). Namen tečaja je, da bodoče turistične vodnike usmerja k uporabi teoretičnih znanj pri praktičnem vodenju. Podrobnejši opis vsebine tečaja po tematskih sklopih je razviden iz priložene razpredelnice »Podrobnejša vsebina tečaja po tematskih sklopih«.

Dodatne informacije: Milena Jagarinec, tel: 01 58 98 229, elektronska pošta: milena.jagarinec@tgzs.si .

Vsebina po tematskih sklopih

TEČAJ ZA IZBOLJŠANJE VEŠČIN TURISTIČNEGA VODENJA

Podrobnejši opis vsebine tečaja po tematskih sklopih

 1. Izbrana poglavja iz zgodovine

 • Pomen poznavanja zgodovinskih vsebin pri turističnem vodenju.
 • Pomen poznavanja »časovnega traka« in zgodovinskih obdobij.
 • Prostorsko in časovno opredeljevanje dogodkov in oseb, povezovanje in primerjava (v Evropi in svetu).
 • Povezovanje zgodovinskih dogodkov z drugimi vsebinami.
 • Zgodovinske osebnosti v času in prostoru.
 • Poznavanje zgodovinskih zanimivosti, ki pritegnejo turiste.
 • Način posredovanja dogodkov in zanimivosti.
 • Napotki za izbor in uporabo literature.
 1. Psihološki vidiki skupinskih vodenj
 • Pomen pozitivnih značajskih lastnosti
 • turističnega vodnika (poštenost, zaupljivost, natančnost, točnost, prijaznost,
 • avtoritativnost,…).
 • Pomen psihološke priprave; različni pristopi glede na različne strukture gostov in vsebine programa.
 • »Zaznavanje« gostov, njihovih potreb, pričakovanj, reagiranje in usklajevanje.
 • Pomen prvega stika z gosti.
 • Pomen različnih oblik znajdenja.
 • Nepredvidene situacije, reševanje problemov, pomoč pri težavah,
 • pomirjevalno delovanje (npr. pri nesreči, čakanju v vrstah, kolonah na cesti, zamude itd.).
 • Animacija gostov, skrb za njihovo dobro počutje.
 1. Izbrana poglavja iz umetnostne zgodovine
 • Pomen umetnostno zgodovinskih vsebin in njihovo vključevanje v turistično vodenje.
 • Strokovno, poljubno, zanimivo podajanje osnovnih likovnih zvrsti, vsebin in oblik likovnih del.
 • Umetnostno zgodovinski stili: značilnosti, podrobnosti in razlike; primerjava; časovno in prostorsko opredeljevanje; prepoznavanje, detajli, tlorisi.
 • Povezovanje zgodovinskih in literarnih vsebin z umet. zgod. stili.
 • Likovno ustvarjanje v obdobjih znanih osebnosti.
 • Pomen poznavanja posameznih religij, mitologij itd.
 • Napotki za izbor in uporabo literature.
 1. Zakonodajni okvir organizacije in izvedbe skupinskih potovanj
 • Pomembni evropski predpisi in slovenska zakonodaja, ki vpliva na dejavnosti turizma in gostinstva.
 • Kratek povzetek celotne slovenske zakonodaje na turističnem področju.
 • Podrobnejša razjasnitev samo tistih poglavij iz predpisov, ki regulirajo dejavnost organizacije, prodaje in realizacije turističnih potovanj.
 • Seznanitev tudi z ostalimi predpisi, ki niso izrecno turistični, pa vendar pomembno vplivajo na poslovanje organizatorjev.
 • potovanj in realizacijo turističnih aranžmajev
 • Tako imenovana »mehka zakonodaja« (uzance, priporočila, kodeksi).
 1. Izbrana poglavja iz turistične geografije
 • Pomen poznavanja osnovnih geografskih pojmov, procesov, vsebin in njihova
 • nadgradnja pri turističnem vodenju; njihove predstavitve; prepoznavanje na poti – stik z okoljem.
 • Način posredovanja geografskih vsebin –
 • »faktografskih podatkov« – povezovalno, primerjalno.
 • Povezovanje geografskih vsebin z drugimi zanimivostmi v okolju, na poti.
 • Pomen različnih vrst kart; orientacija s pomočjo kart; branje kart; načrtovanje poti s pomočjo kart; »pomagala«; priprava pred potovanjem.
 • Primeri predstavitve neke države, pokrajine.
 • Napotki za izbor literature in kart in njihova uporaba.
 1. Izbrana poglavja iz etnologije
 • Pomen poznavanja etnoloških znanj za turistično vodenje: kulture načina življenja; dediščina; domača in umetnostna obrt; spominkarstvo; prireditve.
 • Vključevanje etnoloških vsebin v turistično vodenje.
 • Povezovanje etnoloških vsebin z drugimi zanimivostmi na poti; značilnosti in primerjave – stik z okoljem.
 • Materialna, socialna in duhovna kultura: primeri.
 • Napotki za izbor literature.
 1. Tehnike vodenja in napotki za simulacijo praktičnega vodenja
 • Tehnike vodenja v avtobusu: po mestu in po podeželju.
 • Tehnika vodenja pri peš ogledih po starih mestnih jedrih.
 • Pravilna uporaba mikrofona.
 • Obvladovanje skupine na odprtem prostoru.
 • Govor in način podajanja vsebin. Urejenost turističnega vodnika.
 • Napotki za simulacijo praktičnega vodenja.
 1. Priprave na potovanje in izvedba programa
 • Sem spada razgovor turističnega vodnika z organizatorjem potovanja in sprejem vseh dokumentov, plačilnih sredstev in vseh potrebnih informacij, navodil itd.
 • Konkretna vodnikova priprava doma.
 • Potek potovanja – tu pride do izraza konkretno delo vodnika pri izvedbi programa potovanja.
 • Napovedi, najave in informacije turističnega vodnika na poti.
 1. Simulacija praktičnega vodenja
 • Kandidati vnaprej dobijo opis poteka poti (program) s podrobnimi navodili, za kateri se sami pripravijo (nekaj dni prej).
 • Izvedbe poti v avtobusu se udeležijo tudi člani strokovne izpitne komisije za opravljanje izpitov pri Turistično gostinski zbornici Slovenije. Le-ti pozorno spremljajo izvajanje vsakega kandidata in po zaključku poti povedo mnenje o simulaciji vodenja s povzetkom storjenih napak in s priporočili za izboljšavo vodenja na izpitih in v praksi.
 • Eden od članov strokovne komisije v eni od cerkva na poti razloži pristop h kompleksni razlagi cerkva (še posebej, če je udeleženec tečaja pri tej razlagi bil skromen).
Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com